PriMaten deli | ekologiskt grottkök och kaffe – restaurang och butik i Uppsala

Evolutionen

Människan, med sina stora hjärna och säregna färdigheter började skilja ut sig från övriga människoapor för ca 6 miljoner år sedan. Redan då grundlades vårt hormonsystem med signalsubstanser och matsmältning. Vi skildes oss åt från vår närmaste släkting schimpansen för ungefär 4 miljoner år sedan. Detta skedde i dagens Afrika och vi levde här mellan kusterna i södra Afrika i årmiljoner som jägare och samlare.

Den samlade forskningen bedömer idag att vi som art lämnade Afrika först för 50 000 år sedan. En liten grupp på kanske bara 100 individer som vandrade ut i resten av världen och gav upphov till alla människor på jorden utanför Afrika.

Vi fortsätter leva jägar-/samlarliv, men så för ca 10 000 år sedan händer något. Vi börjar tämja och hålla djur och växter, vi blir bofasta och jordbrukare och civilisationen breder ut sig. Människorna blir nu kortare till växten, får mer förslitningsskador och karies och lever kortare liv. Vi jobbar hårdare och äter en enformigare kost. Mycket av den mat vi fått från vilda bytesdjur, fisk, grönsaker, frukter, bär, nötter och frön och som vi utvecklats med under miljontals år byts ut mot bröd och annan spannmålsbaserad mat.

Härifrån går det sen utför till mitten av 1700-talet då vi når den lägsta medelåldern, ca 35 år, i vår historia. Vi lär oss att bota farsoter och folksjukdomar på medicinsk väg, och lyckas komma till rätta med många växande smittoproblem som den stora befolkningsökningen medfar.

Om man nu tittar på hela den tid som människan utvecklats, så är den tid som gått sedan jordbrukets intåg mindre än 0,2% av denna. Dvs under 99,8% av vår utveckling har vi levt som jägare och samlare. Vårt genetiska avtryck är därför idag så gott som identiskt med det då vi lämnade jägar-/samlarlivet. Och vad betyder då det för vad vi bör och inte bör äta…?

För att inte tala om den enorma förändring som började med industrialismen för bara 100 år sedan. När mat blev en industri. Med raffinerat socker, hårt processade vegetabiliska oljor, diverse tillsatser, halvfabrikat och genmodifierade växter i en matvärld styrd av marknadskrafter och politik. Läs gärna Mats-Eric Nilssons böcker i ämnet.